Geletterd op het werk!

Deze website is er gekomen op intiatief van de Week van de Geletterdheid georganiseerd door het Strategisch Plan Geletterdheid i.s.m. het departement Onderwijs en Vorming, het departement Werk en Sociale Economie, Ligo, SERV, VDAB en Mediawijs.


Waarom deze website?


Geletterd op het werk! is de campagne van de Week van de Geletterdheid 2022.

We stellen vast dat in tijde van grote krapte op de arbeidsmarkt bijna de helft van de werkzoekenden geen diploma secundair onderwijs heeft. Deze werkzoekenden hebben een hoger risico op geletterdheidsnoden. Het Strategisch Plan Geletterdheid wil daarop ingrijpen door de geletterdheidscompetenties van deze volwassenen te versterken. Dit is een win voor de werkzoekenden/werkenden maar ook een grote win voor onze ondernemingen en dus de samenleving.

Veiligheidsinstructies begrijpen, een online systeem om verlof aan te vragen, een handleiding van een nieuwe machine, gebruiksaanwijzing lezen, GPS gebruiken op de baan, mailverkeer verwerken,... Voor laaggeletterde werknemers is dit geen evidentie.

We willen, via deze website, ondernemingen helpen om laaggeletterde werknemers te ondersteunen en te laten groeien in hun job. Laat je inspireren!

Herken de signalen van laaggeletterdheid.


Maak werk van geletterdheid
binnen je organisatie.


Inspirerende voorbeelden

Nood aan inspiratie? Ontdek dan een aantal succesvolle acties rond geletterdheid.


Ontdek wie de Week van de Geletterdheid
mogelijk maakt.


Voordelen van geletterde werknemers

Geletterde werknemers = Geletterd bedrijf:

  • vlottere communicatie op de werkvloer

  • werknemers kunnen beter om met ICT

  • nieuwe machines worden beter gebruikt

  • technische opleidingen boeken beter resultaat.

Wat is geletterdheid?

  1. De competenties om informatie te verwerven, verwerken en gericht te gebruiken.

  2. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid/plan-geletterdheid

Geletterdheidscijfers in de werkcontext

Klik op de afbeelding voor meer info.