Partners


Hier vind je een overzicht van de partners die deze campagne en de site mee mogelijk maakten. We geven in het kort ook aan wat zij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen in de zoektocht naar het ondersteunen van geletterdheidsnoden op de werkvloer.

Ligo versterkt laaggeletterde en kortgeschoolde volwassenen en adviseert en ondersteunt ondernemingen in het werken met deze doelgroep. Samen bouwen we een aanbod op maat van jouw onderneming.

Geïnteresseerd in wat we voor elkaar kunnen betekenen? Surf naar onze website en neem contact op met het Ligo centrum in jouw regio. Meer info vind je ook hier terug.

SERV is de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De SERV adviseert de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest bevoegd zijn. Naast een adviesopdracht vervult de SERV ook een overlegfunctie. Drieledig overleg met de Vlaamse Regering binnen het VESOC en overleg tussen sociale partners onderling. Meer info vind je op hun website.

Wablieft tekstadvies helpt jouw organisatie om duidelijke teksten te schrijven. Door het gebruik van duidelijke taal bereik je meer werknemers en je wint bovendien tijd.

Je kan bij ons terecht voor het herschrijven van teksten, trainingen en coachings en het screenen van teksten.

Neem alvast een kijkje in ons aanbod op www.duidelijketaal.be.

Naast het aanbod van partners, biedt VDAB tal van opleidingen aan voor zowel werkzoekenden als werknemers. Deze bieden we aan in de vorm van een cursus, een webinar of een workshop. Onderstaande opleidingen zijn allemaal gratis. Om een opleiding te volgen, moet de cursist kunnen inloggen op de website van VDAB. Meer info vind je ook hier terug.

Opleidingen over 21ste eeuwse vaardigheden

Online cursussen rond basisrekenen

Online cursussen rond communicatie en taal

Hoe betrek ik anderstalige collega's bij activiteiten na het werk? Ik wil mijn team diverser, maar dat lukt niet. Wat kan ik doen? We organiseren een personeelsdag op het werk. Waar hou ik rekening mee?

Dit is maar een greep uit de vragen waar het Agentschap Integratie & Inburgering bij kan helpen in hun ondersteuning aan werkgevers.

https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-bestuur


Ook Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, helpt je met je vragen over diversiteit op de werkvloer:

https://www.vraaghetaanatlas.be/

https://www.diversiteitspraktijk.be/themas/personeel-en-vrijwilligers-ondersteunen

Departement Werk & Sociale economie geeft duidelijke informatie en dienstverlening in verband met levenslang leren. Stagebonus, Vlaams opleidingsverlof of opleidingscheques voor werknemers?

Op deze pagina vind je alvast meer info.

Mediawijs zet volop in bij de ondersteuning van digitale inclusie.

https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie

Zij werken ook een tool uit om een inclusief telewerkkader te ontwikkelen in je bedrijf/organisatie/team.

https://www.mediawijs.be/nl/europese-projecten/telewerk-inclusief-organiseren

Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) bieden een brede waaier aan opleidingen met een keuze uit 32 studiegebieden. 28 studiegebieden met beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor cursussen ICT, NT2 en Talen.

Het brede gamma aan beroepsgerichte opleidingen kunnen gecombineerd worden met de opleiding Aanvullende Algemene vorming voor wie een diploma secundair onderwijs wil behalen. In deze trajecten is ook aandacht voor geletterdheid in de brede zin (wiskunde, grafische gegevens, ICT en multimedia). Bovendien kan er via geletterdheidsmodules op extra (individuele) noden worden ingespeeld.

Op deze website vind je een overzicht van alle CVO in Vlaanderen.


De Week van de Geletterdheid 2022 wordt mogelijk gemaakt met de steun van volgende partners: